Bemutatkozás

A Jamabiko Dojo 2006. novemberében alakult. Közel két évig az Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskolában edzettünk Rómaifürdőn. Jelenleg a Békásmegyeri Közösségi Házban folynak az edzések. Dojónk 2008. január óta a Magyarországi Kobayashi Dojók Egyesületének a tagja.

Jamabiko (山彦), azaz hegyi visszhang. Alapítónk, Ueshiba Morihei több tanító versében előforduló szó. A körülöttünk és bennünk is visszhangzó, amely mindent magába fogad, hiszen tudja, hogy minden egylényegű, hogy a fent és a lent, a kint és a bent ugyanaz. Idézzük egyik tanító versét:

     ”A Nap, a Föld és
     a Hold harmóniába
     kerülnek a Híd
     fölött. Az óceán a
     hegyi visszhang útja.”  

      (ford. Rusznák György)  

Jamabiko útját követni azt jelenti, pontosan úgy tenni, mint a hegyi visszhang, amely minden hangot befogad, és ugyanakkor tisztán válaszol is rá. Azt jelenti, egybeolvadni minden éppen mutatkozó lehetőséggel. Néha egy gondolathoz egészen messziről érkezik segítség. Okakura Kakudzó Teáskönyvében ezt írja: 
„Lao-ce…állítása szerint a dolgok lényege a vákuumban keresendő. Például egy szoba valóságát a födém és a falak által határolt tér alkotja… a vákuum mindenható, mert mindent magában foglal. Mozgás csak vákuumban lehetséges. Akik képes vákuumot teremteni magában, ahová mások szabadon beléphetnek, ura lesz valamennyi helyzetnek…” (ford. Nemes Ágnes)

Éppen erről a mindent magába fogadó „vákuumról” van szó az aikidóban is: nyugodt és éber belső állapot, amelyben minden háborgó külső indulat feloldódik. Rómaifürdőn és Békásmegyeren – az egykori római katonai várostól északra – több ezer éves történelem fölött járunk minden nap. Talán nem haszontalan ezért épp egy ókori példát idézni a fenti gondolat kapcsán. Mint Svetonius meséli, egyszer Caligula, a római császár – aki nagyobbnak képzelte magát Jupiternél is – ostromot vezetett az óceán ellen. Csatasorba rendelte az egész sereget, és az ostromgépeket is felállíttatta a végtelen vízzel szemben. Mindenki feszült figyelemmel várta, mikor indítja meg a támadást. De aztán hirtelen azt a parancsot adta, hogy roham helyett mindenki gyűjtsön kagylókat a sisakjába és a ruhája elejébe, mert ez lesz az Oceanustól való zsákmány. Aztán győzelme emlékére még oszlopot is emelt. Elég könnyű belátni, hogy kié volt inkább a győzelem: azé, aki nem is akart harcolni. A végtelen nyugalmat ember meg nem zavarhatja, örülhet, ha kagylókat szedegethet a partján.

Az aikido a vákuum legcélszerűbb kihasználása. Nyugodt központ körül folyó, áramló mozgás, amely minden eshetőségre felkészült, és amely bármit képes elnyelni, épp a védekezési formák kötetlensége, variálhatósága miatt. Az aikidoka-nak (aikidót tanuló ember) tulajdonképpen a vákuumot kell észrevennie magában, majd egyre inkább tudatosítva meg kell tanulnia kezelni azt. A pusztakezes gyakorlatok és a fegyveres formák hosszú, éveken át való gyakorlása hozhat csak eredményt. Az aikido, a hegyi visszhang útja, kitartást követelő, fáradságos út. Talán türelmetlenül el akarunk rajta jutni hamar valahova, mégis, észre kell vennünk majd egyszer, a formákon túl, hogy maga az úton járás a cél, nem a látványos eredmény és a külvilág elismerése. Kiolvasható ez O-szenszei, az Alapító szép természetképeiből is:

     "Hegyek és vizek
     közt állj. A sziklák hangja
     tisztán csendül a
     hegyeknek vizében, ha 
     nem is hallja senki sem.”

     (ford. Rusznák György)

Minden egylényegű, ember és természet örök azonossága „csendül tisztán” – mint a hegyi visszhang – e sorokban is.


Idézzünk végül egy „nyugati” példát is e gondolat megfogalmazására – hiszen Kelet és Nyugat ugyanazt láthatja, ugyanarról az igazságról beszél, mert ugyanaz a valóság veszi körül – egy magyar költőtől, hiszen a költészet képes mindig a lényeget megragadni: álljon itt tehát Márai Sándor Manhattani szonettjeinek négy sora:

     „Ez a hullám, melynek porzik taréja,  

     Nekem hozott hírt Grönlandból, Japánból,  

     Minden rögtön értelmes, ha nincs célja.  

     Az óceánban otthon vagy akárhol –”

free joomla templatesjoomla templates
2019  Jamabiko Dojo   globbers joomla template